Organizacja administracji podatkowej i skarbowej w Polsce

Krajowa Administracja Skarbowa

Aby móc skutecznie bronić swoich interesów warto znać instytucje, z którymi przyjdzie państwu walczyć. Warto wiedzieć czym różnią się urzędy kontroli celno-skarbowej od urzędów skarbowych, i czym się zajmuje izba administracji skarbowej.

Nadzór nad administracją podatkową i skarbową sprawuje Minister Finansów. Za pośrednictwem Szefa Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów kieruje pracą 16 Izb Administracji Skarbowej – po jednej w każdym województwie. Izby Administracji Skarbowej sprawują z kolei nadzór nad Urzędami Skarbowymi oraz Urzędami Celno-Skarbowymi znajdującymi się na terenie danego województwa. Instytucje te tworzą Krajową Administrację Skarbową. Organami podatkowymi są więc:

  • Minister Finansów
  • Szef Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
  • Naczelnik Urzędu Skarbowego
  • Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego

 

O tym jak wygląda praca centralnych organach administracji podatkowej: w Ministerstwie Finansów czy w szefostwie Krajowej Administracji Podatkowej niestety za wiele napisać nie mogę – mam tylko sporadyczne kontakty z tymi instytucjami. Jako pracownik Urzędu Celno-Skarbowego położonego z dala od Warszawy miałem natomiast okazję przyjrzeć się z bliska pracy w Urzędzie Skarbowym, Izbie Administracji Skarbowej (dawnej Izbie Skarbowej) i oczywiście w Urzędzie Celno-Skarbowym (dawnym Urzędzie Kontroli Skarbowej tzw UKS). Na kolejnych kilku stronach opiszę więc pokrótce czym zajmują się te instytucje. Następnie przejdę do omówienia rzeczy najważniejszych – kontroli podatkowej, kontroli celno skarbowej, postępowania podatkowego.

Close Menu