Izba Administracji Skarbowej

Izba Administracji Skarbowe w Gdańsku

Izbą kieruje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej – który jest jednocześnie organem podatkowym II instancji. W Polsce jest 16 izb skarbowych. Podlegają one bezpośrednio pod Ministerstwo Finansów. Stanowiska służbowe są analogicznie do tych występujących w urzędach skarbowych. Płacę są nieznacznie wyższe niż w urzędach skarbowych. Generalnie praca w tych organach jest bardzo przyjemna. Ludzie tam zatrudnieni, w przeciwieństwie do organów podatkowych I instancji takich jak urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, nie mają bezpośredniego kontaktu ze zwykłymi podatnikami. Izby skarbowe nie prowadzą bowiem bezpośredniej obsługi podatników, nie mają dostępu do systemu POLTAX, nie prowadzą kontroli podatkowych, a co za tym idzie odpada najbardziej stresujący element pracy w organach podatkowo-skarbowych. Jednym z głównych zadań izb administracji skarbowej jest:

  • nadzorowanie pracy urzędów skarbowych i celno-skarbowych na terenie danego województwa,
  • prowadzenie postępowań podatkowych jako organ podatkowy II instancji (chodzi o rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i niektórych decyzji Urzędu Celno-Skarbowego).

W większości przypadków z Izbą Administracji Skarbowej będą więc mieć Państwo do czynienia dopiero na późniejszym etapie sporu z organami podatkowymi. Kiedy Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda niekorzystną dla Państwa decyzję. Oczywiście Izba Administracji Skarbowej może zostać zaangażowana w spór znacznie wcześniej – kiedy Podatnik zdecyduję się składać tzw. zażalenia na postanowienia wydawane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Dzieje się tak jednak stosunkowo rzadko.

expert podatkowy
Close Menu