Praca w Urzędzie Celno-Skarbowym

Ile zarabia urzędnik w Urzędzie Celno-Skarbowym?

Wynagrodzenie zależy od: stażu pracy, stanowiska służbowego oraz województwa. Ja jestem zatrudniony na stanowisku starszego eksperta skarbowego w jednym z mniejszych Urzędów Celno-Skarbowych (z daleka od Warszawy) i zarabiam ok 4,5 tyś zł miesięcznie netto. Do tego dochodzi 13-stka oraz niewielka premia oszczędnościowa na koniec roku. Ponadto raz na kwartał wypłacane są premie. Premie wypłacane są jednak tylko tym zespołom, które wydały w kwartale decyzje z ustaleniami (decyzje skutkujące nałożeniem obowiązku zapłaty podatku). Jak na miasto w którym mieszkam to dużo.

kontrola pracowników urzędu skarbowegoPoczątkujący urzędnik nie może liczyć na takie wynagrodzenie. Kiedy zaczynałem pracę w urzędzie skarbowym mogłem liczyć na minimalną krajową. Moje wynagrodzenie to efekt tego, iż przed 2017r. (za czasów funkcjonowania starej ustawy o kontroli skarbowej) byłem inspektorem kontroli skarbowej. Aby zostać inspektorem kontroli skarbowej trzeba było: zdać egzamin, mieć wymagany staż pracy i liczyć, że dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, łaskawie wyrazi zgodę na powołanie takiej osoby na stanowisko inspektora. W związku z tym, iż inspektorom kontroli skarbowej dawna ustawa nadawała określone uprawnienia, otrzymywali oni też wyższe wynagrodzenie niż pozostali urzędnicy. Po reformie dawni inspektorzy zachowali w większości przypadków swoje dotychczasowe wynagrodzenie.

Jak wygląda praca urzędnika Krajowej Administracji Skarbowej

Teoretycznie pracujemy 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Żadnych sobót i niedziel w pracy. Nadgodziny w dni powszednie to prawdziwa rzadkość. Ma to miejsce jedynie w sytuacji, gdy wyjeżdżamy dokonywać czynności kontrolnych w innym, oddalonym mieście.

Z moich obserwacji wynika, iż dzień w pracy zaczyna się od wypicia herbaty i pogawędek z koleżeństwem. Za rzeczywistą pracę ludzie zabierają się zazwyczaj tak po godzinie od przyjścia do urzędu. Podobnie sytuacja wygląda, gdy zegar zaczyna zbliżać się do 15. Zazwyczaj 15 minut przed końcem pracy wszyscy są już gotowi do wyjścia.

Czynności jakie wykonuje w pracy są w 95% związane z prowadzonymi kontrolami podatkowymi i postępowaniami podatkowymi (pozostałe 5% to np. statystyka). Obecnie jestem przypisany do kilkunastu postępowań podatkowych. Jakie czynności wykonuje pracownik w ramach prowadzonej kontroli podatkowej? Czynności poza siedzibą urzędu:

  • jeździ wszczynać kontrolę podatkową, przeglądać i zabezpieczać dokumenty źródłowe Podatnika;
  • dokonuje oględzin miejsc związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • przesłuchuję Stronę postępowania lub świadków.

Czynności wykonywane w siedzibie urzędu:

  •  analizuje dokumenty znajdujące się w aktach sprawy;
  • kseruje niesamowite ilości dokumentów, by włączyć je do akt sprawy;
  • sporządza różnego rodzaju zestawienia w Excelu na podstawie dokumentów z akt sprawy;
  • przygotowuje w Wordzie pisma (np wezwania skierowane do podatników, pisma z prośbą o udzielenie informacji do innych urzędów, postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy itp. );
  • opracowuje projekty protokołów, wyników kontroli i decyzji kończących postępowanie podatkowe.
Close Menu