Protokół z kontroli podatkowej - zakończenie kontroli.

Ostatnim elementem, kończącym kontrolę podatkową, jest protokół z kontroli sporządzany przez kontrolujących. Data jego doręczenia Państwu oznacza datę zakończenia kontroli podatkowej. Jak wygląda protokół z kontroli? To kilka, czasem nawet kilkadziesiąt kartek formatu A4, w którym kontrolujący opisują co ustalili w ramach przeprowadzonej kontroli. Dowiedzą się z niego Państwo, w jakim kierunku będą zmierzały ustalenia, co będzie kwestionowane i na jaką wartość.

Proszę zwrócić uwagę: protokół z kontroli nie jest wiążący ani dla urzędu ani dla Państwa!

Co to oznacza? Po doręczeniu przez organ protokołu z kontroli nie muszą Państwo wpłacać żadnego podatku. Jak pokazałem na tym schemacie kontrola podatkowa jest dopiero pierwszym etapem procesu podejmowania przez urzędy decyzji (pomijam sytuacje, w której organ zdecyduję się na zabezpieczeniu na Państwa majątku, ale to kolejny obszerny temat, który pominę w tym momencie, żeby zachować czytelność tej strony).

Protokół z kontroli podatkowejPrzepisy Ordynacji podatkowej przewidują, iż jeśli nie zgadzają się Państwo z ustaleniami zawartymi w protokole, mogą Państwo w ciągu 14 dni od daty doręczenia protokołu kontroli wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli. Nie zawsze warto to robić. Dlaczego? Jak wskazałem powyżej protokół nie jest wiążący. To decyzja wydawana przez organ podatkowy jest wiążąca i po jej wydaniu będą Państwo zobowiązanie do zapłaty podatku. Jeśli więc dostrzegą Państwo jakieś istotne błędy w protokole kontroli, radzę zastanowić się nad wyborem strategii postępowania. Czasami nie warto ujawniać błędów aż do czasu wydania przez organ podatkowy decyzji. Dopiero wtedy można sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej wraz z wypunktowaniem błędów jakie popełnili kontrolujący.

Takie odwołanie wraz z decyzją trafi do organu odwoławczego i ten będzie zmuszony uchylić decyzję organu I instancji. Gdyby złożyli Państwo zastrzeżenia do protokołu kontroli, urząd mógłby podjąć jakieś kroki w celu usprawiedliwienia lub jakiegoś „przykrycia” swoich błędów Generalnie lepiej zostawić sobie swoje argumenty do etapu odwołania od decyzji podatkowej organu i instancji, pamiętając, że organ podatkowy II instancji będzie miał tendencje do rozstrzygania wątpliwości na nasza korzyść.

Podsumowując

Podczas kontroli podatkowej pamiętaj!

  • sprawdź na doręczonych Ci upoważnieniach: jaki urząd cię kontroluję (urząd celno-skarbowy czy urząd skarbowy), za jaki okres i w jakim zakresie jest prowadzona kontrola, czy numery legitymacji służbowych na upoważnianych zgadzają się z tymi okazanymi przez kontrolujących;
  • zastanów się dobrze zanim podpiszesz oświadczenie podsuwanych przez urzędników;
  • jeśli zdecydujesz się na składanie zeznań w charakterze Strony na spokojnie przeczytaj protokół przed jego podpisaniem.

Po zakończeniu kontroli podatkowej drugim etapem podejmowania decyzji jest postępowanie podatkowe.

Przypomnę, iż w procesie podejmowania przez urząd decyzji zastosowanie mieć mogą różne procedury w zależności od tego, jaki urząd Państwa kontroluje i na jakim etapie jest sam proces podejmowania decyzji:

Kontrola podatkowa to procedura uregulowana w Dziale VI Ordynacji podatkowej. Jej zakończeniem jest doręczenie Podatnikowi protokołu z kontroli podatkowej.

Kontrola celno-skarbowa to procedura uregulowana w Dziale V ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jej zakończeniem jest doręczenie Podatnikowi tzw. wyniku kontroli.

Postępowanie podatkowe to procedura uregulowana w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Jej zakończeniem jest doręczenie Podatnikowi decyzji podatkowej. Decyzje podatkowe mogą być dwie – jedna wydana przez organ I instancji i kolejna wydana przez organ podatkowy II instancji.

Kontrolę celno-skarbową oraz postępowanie podatkowe (prowadzone przez urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe i izbę administracji skarbowej) omówię na następnych stronach.

expert podatkowy
Close Menu