Wezwanie na przesłuchanie w charakterze Strony w kontroli podatkowej

Wezwanie na przesłuchanie w charakterze StronyZdarza się, że zaraz po wszczęciu kontroli podatkowej urzędnicy będą chcieli państwa przesłuchać. W ten sposób starają się wykorzystać zamieszanie związane z początkowym etapem kontroli podatkowej. Proszę jednak pamiętać: Stronę (czyli kontrolowanego) można przesłuchać tylko za jej zgodą. Wprawdzie przed przesłuchaniem kontrolujący mają obowiązek pouczenia Strony o prawie do odmowy złożenia zeznań, to jednak z doświadczenia wiem, że to zdanie jest wypowiadane jakby półgębkiem, z wyraźna sugestią, że w interesie Strony leży złożenie zeznań. Prawda jest taka, iż w trakcie przesłuchania sytuacja może się łatwo wymknąć spod kontroli, można nie przemyśleć pewnych sformułowań, można nie zrozumie pytania, itp. Ewentualne konsekwencje mogą być poważne. Po pierwsze takie zeznanie staję się dowodem na podstawie którego będzie ustalany Państwo podatek należny do zapłaty. Po drugie zeznaje się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

Dlatego w mojej ocenie, w niektórych przypadkach, lepiej jest odmówić składania zeznań i równocześnie poinformować kontrolujących, iż wszelkie wyjaśnienia składać będą Państwo w formie pisemnej po wcześniejszym pisemnym wezwaniu organu podatkowego do złożenia wyjaśnień bądź udzielenia informacji. Mogą to Państwo dodatkowo uzasadnić, iż np. nie mają zaufania do organu podatkowego. Proszę zaznaczyć kontroluj±cym, iż powyższe zdanie ma zostać zapisane przez kontrolujących do protokołu.

Jak się zachować podczas przesłuchania w urzędzie

Jeśli już zdecydują się Państwo na przesłuchanie należy podejść do niego w miarę spokojnie, bez emocji. Podczas przesłuchania najczęściej obecnych będzie dwóch urzędników. Jeden zadawać będzie pytania, drugi będzie sporządzał tzw. protokół z przesłuchania. Jest to bardzo ważny dokument i nie raz stanowi kluczowy dokument w sprawie. Dlatego należy rozważnie formułować zdania. Należy też żądać od protokolanta by zapisywał dokładnie słowo w słowo wypowiedzi. Urzędnik nie powinien w żaden sposób przeinaczać Państwa wypowiedzi lub dodawać coś od siebie. Niestety dzieje się tak bardzo często i nie zawsze jest to wina osoby sporządzającej protokół. Jeśli osoba zeznająca mówi zbyt szybko nie nadąża on po prostu z zapisywaniem zeznań. Dlatego warto zwrócić uwagę na to czy protokolant nadąża z zapisywaniem zeznań i ewentualnie robić dłuższe przerwy w wypowiedzi.

Pod koniec czynności przesłuchania protokół zostanie przeczytany. Przy bardziej skomplikowanych sprawach, kiedy przesłuchanie trwa długo osoby zeznające są już zazwyczaj bardzo zmęczone. Niestety akurat w tym momencie należy zachować szczególną uwagę. Należy skupić się na samych zeznaniach zostawiając zapisy formalne protokołu do sprawdzenia urzędnikom. Jeśli zauważą Państwo jakieś przeinaczenia, nadinterpretacje bądź blednę zapisy proszę zażądać ich zmiany lub uzupełnienia. Jeśli urzędnicy odmówią uwzględnienia uwag to w takim wypadku mają Państwo prawo odmówić złożenia podpisu pod swoimi zeznaniami. Należy wówczas zażądać by w protokole znalazł się dokładny powód odmowy podpisu (np że tekst zaprotokołowany nie jest zgodny z tym co Państwo mówili w trakcie przesłuchania.

expert podatkowy
Close Menu